EMERGÈNCIA: NO CAU PROU AIGUA DEL CEL

Tot i que les reserves dels embassaments han tingut un petit increment, no estem fora de perill d’utilitzar altres fonts d’aigua alternatives, com el plantejament que van fer les autoritats responsables de les aigües...