Article científic: “Patologies bucodentals, càries, bruxisme i gingivitis”

Article científic Resum Mitjançant el desenvolupament del Protocol de salut que s’ ha desenvolupat durantdos mesos en l’ assignatura de M6, amb l’ objectiu de motivar, prevenir i promoure la higienebucodental en un grup...